П`ятниця, 16.11.2018, 19:51
Вітаю Вас, Гість
Головна » Статті » Мої статті

Методика В.П.Симонова відстеження рівня навченості та рівня вимог до вчителя

МЕТОДИКА В. П. СИМОНОВА ВІДСТЕЖЕННЯ
РІВНЯ НАВЧЕНОСТІ ТА РІВНЯ ВИМОГ ДО ВЧИТЕЛЯ

Під навченістю розуміється набуття учнем знань, умінь і навичок, рівень яких та рівень вимог вчителя мають один і той самий показник. Відстеження проводиться відповідно до методики В. П. Симонова за такою схемою:

        якщо вчитель визначає високий рівень навчальних досягнень учнів за виконання ними переважно завдань І та ІІ рівнів, то він працює на низькому (третьому) рівні вимог;

        якщо вчитель визначає високий рівень навчальних досягнень учнів за виконання ними завдань ІІІ рівня, то він працює на середньому (другому) рівні вимог;

        якщо вчитель для отримання вищого рівня досягнень вимагає від учня виконання завдань ІV рівня — то він працює на високому (першому) рівні вимог;

        якщо вчитель за правильну відповідь на завдання І та ІІ рівнів визначив середній рівень навчальних досягнень учнів, то він працює на високому (першому) рівні вимог.

Визначення рівнів відбувається при аналізі тестування та контрольних робіт.

Ступінь навченості учня визначається за формулою:

СНУ = (Ах + Ву + Сz)/(N × P) ×100 %

Р — кількість предметів робочого навчального плану;

N — кількість учнів;

А, В, С — постійні коефіцієнти: А = 1, В = 0,64, С = 0,36

x, y, z — кількість оцінок високого, достатнього та середнього рівнів.

За цією формулою можна підрахувати ступень навченості учня, класу і навіть закладу.

Це дає можливість учителю побачити рівень навченості учнів конкретного класу або взагалі всіх учнів зі свого предмета, проаналізувати досягнення і рівень навченості окремого учня і класу взагалі, довести дані до відома адміністрації, батьків і учнів.

Для здійснення моніторингу необхідно визначити зміст і послідовність операцій, які переводять сукупність вихідних даних у результат, тобто створити алгоритм дій учнів, батьків, учителів, направлених на досягнення мети — підвищення якості знань.

АЛГОРИТМ ДІЙ ВЧИТЕЛЯ

1.      Інформаційно-аналітична робота

1.1 Усвідомлення критеріїв якості освіти з предмета.

1.2. Ознайомлення з методиками оцінки якості освіти.

1.3. Підготовка завдань з предмета для оцінювання якості освіти.

1.4. Обробка одержаних результатів.

1.5. Аналіз результатів.

2.      Мотиваційно-цільова робота.

2.1. Діагностика мотивації учнів до вивчення предметів.

2.2. Запровадження мотиваційних тестів, анкетування, співбесіди, спостереження.

2.3. Ознайомлення учнів з цілями моніторингу.

3.      Планово-прогностична робота.

3.1. Включення безперервного відслідкування якості освіти з предмета в календарно-тематичне планування.

3.2. Планування уроків із завданнями, що підвищують мотивацію учнів до вивчення предмета, розвивають пізнавальну активність.

3.3. Додаткові консультації.

3.4. Розробка індивідуального завдання.

3.5. Планування самоосвітньої діяльності учнів.

3.6. Планування індивідуальної роботи зі здібними дітьми.

3.7. Планування індивідуальної роботи з учнями, що мають прогалини у знаннях з предмета.

3.8. Систематичний контроль знань

4.      Організаційно-виконавча робота.

4.1. Усвідомлення необхідності запровадження моніторингу для підвищення якості освіти.

4.2. Пропаганда моніторингових досліджень серед учнів, колег, батьків.

4.3. Залучення батьків до моніторингу.

4.3.1. Ознайомлення з результатами навчальних досягнень учня.

4.3.2. Керівництво самоосвітою учня.

4.3.3. Контроль за виконанням домашніх завдань

4.3.4. Батьківська експертиза методик відслідкування тощо.

5.      Контрольно-діагностична робота

5.1. Аналіз результатів.

5.1.1. Ранжирування учнів за предметами, рейтинг учня з предмета;

5.1.2. Ранжирування учнів за сумою предметів, рейтинг учня;

5.1.3. Ранжирування класу за предметами, рейтинг учителя-предметника;

5.1.4. Ранжирування класу за сумою предмета, рейтинг класного керівника.

5.2. Самоаналіз і самооцінка власної педагогічної діяльності.

5.3. Повторення в циклу впровадження моніторингу на новому рівні.

АЛГОРИТМ ДІЙ УЧНЯ

1. Інформаційно-аналітична робота.

1.1. Усвідомлення критеріїв якості освіти з предмета.

1.2. Усвідомлення завдань, запропонованих вчителем, для оцінки якості освіти.

1.3. Ознайомлення зі своїми результатами виконання завдань.

1.4. Ознайомлення з результатами аналізу вчителем робіт класу.

1.5. Усвідомлення своїх прогалин у знаннях.

2. Мотиваційно-цільова робота.

2.1. Постановка власних цілей підвищення своєї якості освіти.

2.2. Сприйняття своїх результатів моніторингу якості освіти як сходинки до власного успіху.

3. Регулятивно-корекційна робота.

3.1. Внесення змін в організацію виконання домашніх завдань.

3.2. Корекція цілей власного навчання.

4. Організаційно-виконавча робота.

4.1. Оволодіння прийомами раціональної роботи з інформацією.

4.2. Підвищення якості самоорганізації навчальної діяльності.

4.3. Ознайомлення батьків зі своїми моніторинговими результатами.

5. Контрольно-діагностична робота.

5.1. Самооцінка своїх знань.

5.2. Пошук протиріч між самооцінкою та оцінкою вчителя. Усвідомлення причин протиріччя.

5.3. Самоаналіз своєї навчальної роботи.

5.4. Участь у наступному циклі моніторингу з більшим ступенем самоврядування.

Наведені алгоритми можна переробляти, удосконалювати, адаптувати з метою досягнення найкращого результату.

Таким чином, науково-педагогічне дослідження в межах дослідно-експериментальної роботи полягало у створенні моніторингової системи профілактики і подолання шкільної неуспішності учнів з урахуванням індивідуальних психологічних особливостей
Категорія: Мої статті | Додав: Поділ (03.12.2013)
Переглядів: 2847 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *: